Specjaliści

Lekarze

dr n. med. Anna Wójtowicz
uzyskała II stopień specjalizacji z pediatrii i specjalizację z alergologii. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na i Wydziale Lekarskim. Od początku kariery zawodowej związana z Kliniką Pediatrii Warszawskiej Akademii Medycznej, początkowo przy ul. Marszałkowskiej 24, gdzie zdobyła i stopień specjalizacji z pediatrii, później przy ul Działdowskiej 1. w latach, kiedy związana była z Kliniką Pulmonologii i Alergologii wieku dziecięcego, pracowała z chorymi dziećmi, uczyła też studentów medycyny. Obecnie pracuje w City Clinic w Warszawie (www.cityclinic.pl), gdzie zajmuję się dziećmi z chorobami alergicznymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i bierze udział w spotkaniach i konferencjach poświęconych najnowszym zdobyczom nauki w walce z chorobami alergicznymi. Była uczestnikiem warsztatów o atopii czy konferencji w Lublinie.
dr n. med. Teresa Małaczyńska
Specjalista pediatra, alergolog, chorób płuc. Ordynator Oddziału Alergologii i Chorób Płuc Szpitala Dziecięcego przy ul. Polanki w Gdańsku. Od wielu lat prowadzi zajęcia w Szkole Atopii, Astmy, Anafilaksji oraz Aerozoloterapii dla lekarzy, dzieci i rodziców na terenie Szpitala Dziecięcego w Oliwie. Szczególne zainteresowania: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, profilaktyka alergii oraz astma u dzieci najmłodszych. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS). Prowadzi wykłady z zakresu alergologii i chorób płuc u dzieci na konferencjach naukowych, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Członek komisji egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii. Otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za wzorowe prowadzenie specjalizacji w dziedzinie alergologii. Przez 9 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przez 2 lata pełniła również funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii w województwie pomorskim. Spotkała się z rodzicami w Gdańsku i wygłosiła interesujący wykład nt. AZS i atopii.
dr n. med. Elżbieta Korzeniowska - Żuk
Specjalista dermatolog-wenerolog, alergolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizację z alergologii uzyskała w 1980 roku i już wtedy rozpoczęła badania dotyczące AZS. Były adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergicznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Członkini: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
dr n. med. Danuta Gutowska-Owsiak
Skończyła Akademię Medyczną w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), gdzie uzyskała dyplom lekarski. Od dziecka żywo zainteresowana badaniami biomedycznymi postanowiła rozwijać pasję naukową w Anglii, w Clinical Sciences Centre na Uniwestytecie w Liverpoolu, gdzie zaangażowana była w projekty badawcze dotyczące reumatoidalnego zapalenia stawów oraz odpowiedzi rozwijającej się w krtani pod wpływem refluksu. W Liverpoolu ukończyła również studia doktoranckie z zakresu immunologii. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie w Oxfordzie, w prestiżowym Weatherall Institute of Molecular Medicine, gdzie bada wpływ zapalenia alergicznego na funkcjonowanie bariery naskórka u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry oraz poszukuje leku, by tę niesprawną barierę naprawić. Wiedząc z autopsji, z jakimi problemami borykają się alergicy i ich rodziny, postanowiła założyć fundację mającą na celu walkę z chorobami alergicznymi (Fundacja Pokonać Alergię).

Psycholodzy

mgr Marta Adamska
psycholog, odbywa staż w Klinikach Psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi, jest w trakcie zdobywania uprawnień psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Interesuje się m. in. psychodermatologią. Jest wolontariuszką Fundacji Alabaster. Spotkała się z rodzicami dzieci z AZS w Lublinie.
mgr Marzena Paludan Orężak
Certyfikowany psychoterapeuta Gestalt Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. (certyfikat nr 11). Ukończyła Wyższą Szkołę Teatralną im. J. Solskiego w Krakowie. Uważa, że "Aktorstwo i psychologia są sobie bliskie. Obydwie dziedziny uczą samoświadomości." Prowadzi Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Gdańsku. Spotkała się z rodzicami w Trójmieście i poprowadziła dla nich krótkie warsztaty dramowe.
Alicja Tokarska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Bydgoszczy. Obecnie kształci się w zakresie terapii ericksonowskiej, w której główną role odgrywa uruchamianie zasobów w kliencie, pomocnych we wprowadzaniu pozytywnych zmian. Prywatnie mama 2,5-letniego Juliusza, dzięki któremu codziennie zgłębia ideę rodzicielskiej biskości.
mgr Alicja Ograczyk
Psycholog, w trakcie czteroletniego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej dorosłych oraz specjalizacji z psychologii klinicznej. Doktorantka w Zakładzie Psychodermatologii Międzywydziałowej Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pracuje z pacjentami z przewlekłymi chorobami dermatologicznymi. Uczestniczyła w projektach badawczych z kręgu psychodermatologii: Zastosowanie i ocena programu interdyscyplinarnych oddziaływań medyczno-psychologicznych u chorych na łuszczycę (realizowanym pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Anny Zalewskiej-Janowskiej), Xolair Chronic Idiopathic or Spontaneous Urticaria (organizowanym przez firmę Genentech) oraz w projekcie międzynarodowym E-health cognitive behavioral treatment in patients with psoriasis and rheumatoid arthritis (we współpracy z Radboud University, Nijmegen). Pracowała w Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, gdzie prowadziła warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia. Wolontariuszka w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci.

Dietetycy

mgr Monika Gackowska
Dietetyk kliniczny i sportowy, dietcoach, absolwentka kierunku analityka medyczna. Na co dzień, oprócz indywidualnych konsultacji w Centrum Edukacji Żywieniowej, zajmuje się pracą naukowo- badawczą jako wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uzależniona od biegania i zdrowej kuchni. Centrum Edukacji Żywieniowej, gdzie pracuje p. mgr Monika Gackowska, postawiło sobie za cel świadczenie wysokiej jakości usług dietetycznych, opartych na kompleksowym i indywidualnym podejściu do każdego pacjenta.

Prowadzący warsztaty

Umut Nebioglu
Inżynier o duszy artysty i wielu talentach. Pierwszy i jedyny w Polsce aktor i animator tradycyjnego tureckiego teatru cieni. Tajniki tej sztuki poznawał przez siedem lat u Tacettina Dikera – nieżyjącego już wielkiego tureckiego mistrza tego teatru. W Stambule mieszkał z nim po sąsiedzku, uczył się u niego, pomagał mu, a w końcu razem z nim występował. Dzięki małżeństwu z Olgą, związał swoje plany życiowe z Polską. Zamieszkał w Warszawie, gdzie wykonuje lalki i dekoracje do nowych sztuk oraz opracowuje ich scenariusze. Kontakt: www.nebium.net, facebook.com/TeatrKa.
Organizator

Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom: